Onze sponsors

Wij zouden dit evenement niet kunnen organiseren zonder de genereuze logistieke en financiële steun van onze sponsors.

Zij steunen ons

De Koninklijke Sterrenwacht van België

De Koninklijke Sterrenwacht van België is een internationaal gerenommeerd onderzoeksinstituut met erkende expertise in de studie van de planeet Aarde en andere nabije of verre objecten in het heelal. Astronomie, astrofysica, planetologie, geofysica, seismologie, gravimetrie, ruimtelijke geodesie en zonnefysica vormen de belangrijkste onderzoeksdomeinen van de Sterrenwacht.

Als openbare instelling verleent de Koninklijke Sterrenwacht van België ook wetenschappelijke diensten aan de wetenschappelijke gemeenschap, aan het publiek, aan de overheid en aan de hele maatschappij. Dergelijke diensten omvatten tijdsdienst, beheer van het Belgisch seismisch netwerk, integratie in internationale referentiesystemen van de Belgische GNSS-stations (Global Navigation Satellite Systems zoals GPS en Galileo), gravimetrische metingen, permanente monitoring van de zonneactiviteit, ruimteweervoorspellingen en verspreiding van informatie over astronomische verschijnselen.

De Koninklijke Sterrenwacht van België beheert ook het Planetarium op de Heizel in Brussel, dat tevens de publiekstentoonstelling is van de 3 Federale Wetenschappelijke Instellingen van de Poolruimte, waar de Sterrenwacht deel van uitmaakt.

De Koninklijke Sterrenwacht van België is het gastinstituut van Soapbox Science Brussels en ondersteunt Soapbox Science Brussels bij al haar activiteiten.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) is een Belgisch federaal wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Haar belangrijkste taken zijn onderzoek en openbare dienstverlening op het gebied van ruimte-aeronomie, d.w.z. de fysica en chemie van de atmosfeer van de aarde en andere hemellichamen in het zonnestelsel, en van de ruimte. Het bestudeert de invloed van de zon, de natuur en de mens op atmosferische veranderingen.

Dit Belgische kenniscentrum beschikt over de vereiste competenties om alle elementen van een ruimtemissie uit te werken om een volledige studie van een aeronomisch probleem uit te voeren: de formulering van onderzoeksdoelstellingen, het daaruit voortvloeiende ontwerp van instrumenten en ruimtemissies, de afleiding van satellietgegevensproducten, de validatie en geofysische exploitatie ervan, met inbegrip van modellering en dienstenontwikkeling. Alle activiteiten hebben één doel gemeen: de verbreding van onze kennis van de atmosferen van hemellichamen. Een betere kennis is onontbeerlijk om de burger en de beleidsmakers beter te informeren en antwoorden te vinden op de maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot de natuurlijke omgeving waarin wij leven.

Ontdek het BIRA op https://www.aeronomie.be/ of https://youtu.be/Z3dnJRWtPhY

Marc Vandenbrande videomaker voor wetenschappers

Marc Vandenbrande is een bezielde en creatieve videomaker met een wetenschappelijke achtergrond (burgerlijk ingenieur), maar hij is tevens ondernemer met affiniteit voor consulting en coaching. Dus, enkel voor wetenschappers, niet persé.

Waarom kiezen mensen voor Marc Vandenbrande?

  • (1) Hij denkt graag mee met jou en jouw onderneming, en hoe jij best video kan inzetten.
  • (2) Mensen laten schitteren voor de camera, dat is zijn specialiteit. Hij helpt jou zodat jij natuurlijk en authentiek overkomt en hij denkt mee over de verwoording zodat die juist, helder en krachtig is.
  • (3) “Mooi werk: helder, soms met een beetje humor en met de juiste emotie” of “Omdat hij de lat hoog legt” 

Heb jij video nodig, maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Contacteer Marc Vandenbrande voor een vrijblijvend gesprek. Zie: marcvandenbrande.com

Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)

Fundamenteel onderzoek in de biowetenschappen is de raison d’être van het VIB. VIB is een onafhankelijk onderzoeksinstituut waar zo’n 1.500 topwetenschappers uit binnen- en buitenland baanbrekend fundamenteel onderzoek verrichten. In die hoedanigheid verleggen ze de grenzen van wat we weten over moleculaire mechanismen en hoe die de levende organismen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen beheersen. Op basis van een nauw partnerschap met vijf Vlaamse universiteiten – Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt – en ondersteund door een sterk financieringsprogramma, verenigt VIB de expertise van al haar medewerkers en onderzoeksgroepen in één enkel instituut. De technologietransferactiviteiten van het VIB vertalen onderzoeksresultaten naar concrete voordelen voor de maatschappij, zoals nieuwe diagnostica, therapieën en landbouwinnovaties. Deze toepassingen worden vaak ontwikkeld door jonge start-ups van het VIB of door samenwerkingen met andere bedrijven. Dit leidt ook tot extra werkgelegenheid en overbrugt de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en ondernemerschap. VIB neemt ook actief deel aan het publieke debat over biotechnologie door een brede waaier van wetenschappelijk onderbouwde informatie te ontwikkelen en te verspreiden. Meer info is te vinden op www.vib.be of op Twitter @VIBLifesciences.

SCK-CEN

70 jaar ervaring in nucleair onderzoek en nucleaire technologie

SCK CEN behoort tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Meer dan 900 medewerkers zetten zich iedere dag in voor de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van radioactiviteit. De onderzoeksactiviteiten van SCK CEN focussen zich op drie grote thema’s: veiligheid van nucleaire installaties, ontwikkeling van nucleaire geneeskunde en bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling. SCK CEN wordt wereldwijd erkend en deelt zijn kennis door talrijke publicaties en opleidingen, zodat deze pool aan uitzonderlijke competenties behouden wordt.

Meer info: www.sckcen.be

Europlanet Benelux Hub

De Europlanet Benelux Hub heeft tot doel de planetaire wetenschappen op regionaal niveau te promoten, rekening houdend met de infrastructuren, de gemeenschap, de industrie en de onderzoeksmogelijkheden. Ze maakt deel uit van de Europlanet Society, die de vooruitgang van de Europese planeetwetenschappen en aanverwante gebieden bevordert ten voordele van de gemeenschap.

Universiteit van Luik (ULiège)

De Universiteit van Luik is een van de belangrijkste universiteiten van België, opgericht in 1817. De ULiège verwelkomt 25.400 studenten, waarvan 23% van internationale origine (122 nationaliteiten). De ULiège is de openbare universiteit van de Federatie Wallonië-Brussel. Ze omvat 11 faculteiten die de domeinen Humane Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Wetenschappen en Technologie vertegenwoordigen. Met 40 bachelor- en 207 masteropleidingen behoort het aanbod aan bachelor- en postdoctorale opleidingen tot de meest gediversifieerde in België. ULiège is gevestigd in 3 steden in Wallonië: Luik, Gembloux en Aarlen. Haar opleidingen hebben verschillende internationale kwaliteitslabels (EQUIS, AACSB, EUR-ACE, Conférence des Grandes Ecoles). De ULuège werkt samen met meer dan 1000 onderwijs- en onderzoeksinstellingen over de hele wereld. Zij versterkt haar onderzoekscentra op gebieden zoals biotechnologie, biowetenschappen en medische wetenschappen (humaan en veterinair), agronomie, ruimte- en ingenieurswetenschappen, milieu, enz. door het ontwikkelen van partnerschappen met overheden en bedrijven. Meer dan 100 door ULiège opgerichte spin-off bedrijven zijn actief. ULiège is een belangrijke werkgever in Wallonië: meer dan 5.700 werknemers, waarvan 640 academisch personeel en 2.900 mensen die betrokken zijn bij onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Samen met het Universitair Ziekenhuis (CHU) van Luik vertegenwoordigt dit 12.000 directe banen verspreid over de provincies Luik, Namen en Luxemburg.

Motto ULiège: SCIENTIA OPTIMVM

www.uliege.be / #ULiège / @UniversiteLiege

BELSPO

Het Federaal Wetenschapsbeleid is een van de belangrijkste actoren van het wetenschappelijk onderzoek in België. Het bundelt tal van prestigieuze onderzoeksprogramma’s en beheert tien federale wetenschappelijke instituten.

De 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen die door BELSPO worden beheerd, zijn rijk aan troeven. Ze bieden niet alleen een uitzonderlijke omgeving en onderzoeksmateriaal voor wetenschappers, maar ook artistieke en historische collecties van wereldklasse.

Dankzij zijn onderzoeksprogramma’s, zijn federale wetenschappelijke instituten en met 2300 medewerkers, verenigt BELSPO een brede waaier van expertise in diverse domeinen zoals astronomie, astrofysica, meteorologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, paleontologie, meteorologie, mineralogie, musicologie, seismologie, gravimetrie, klimatologie, antropologie, aardwetenschappen, archivistiek, conservatie, restauratie, informatiewetenschappen, codicologie, aquatische en terrestrische ecologie, cartografie, moleculaire biologie…

Wetenschap en cultuur zijn in BELSPO met elkaar verbonden om een meer duurzame en harmonieuze samenleving te ontwikkelen. Zo draagt BELSPO bij tot de kennis van het milieu om het welzijn van de maatschappij te verbeteren en haar duurzame ontwikkeling te verzekeren.

Universiteit Hasselt (UHasselt)

De benadering van onderwijs door de Universiteit Hasselt is uniek. Ze moedigen studenten aan om verder te kijken dan boeken en klaslokalen. Ze rusten hen uit met kennis en vaardigheden. Actie en interactie. Denken en doen. Intensieve begeleiding. Dat is wat student zijn aan de UHasselt inhoudt. Hun alumni zijn kritische, geëngageerde, wendbare en veelzijdige professionals.

Universiteit Hasselt: Innovatief en geëngageerd

Burgerlijke universiteit

De UHasselt is meer dan haar zeven faculteiten, vier onderzoeksinstituten, drie onderzoekscentra, 6.500 studenten en 1.400 onderzoekers en medewerkers. Als burgeruniversiteit zet de UHasselt zich sterk in voor het Gewest en de wereld. Ze wil onze samenleving slimmer, wendbaarder en beter maken. Via onderwijs, onderzoek en technologieoverdracht.

Innovatie

Innovatie was – en is – doorheen haar geschiedenis een constante in alles wat de universiteit doet. Als het gaat om het koesteren van talent, het verleggen van wetenschappelijke grenzen en het stimuleren van innovatie, geloven zij in het anders doen van dingen. In een wereld die voortdurend verandert, moeten ze wel. Dat is wat de UHasselt maakt tot de universiteit van vandaag.

Onderwijs

Ontdek UHasselt op https://www.uhasselt.be/ of bekijk Universiteit Hasselt: Feiten & Cijfers 2021.