Juridische mededelingen

De Soapbox Science Brussels-website wordt geschreven door het lokale organisatieteam van Soapbox Science Brussels en is afhankelijk van de Koninklijke Sterrenwacht van België (hierna “KSB”) die het gastinstituut is van Soapbox Science Brussels.

De verantwoordelijke uitgever van alle KSB-websites is Ronald van der Linden, Algemene Directeur.

De volgende documenten en verklaringen zijn van toepassing op alle websites van de KSB, inclusief de Soapbox Science Brussels website:

Klachten

Indien u een klacht heeft in verband met de evenementen en activiteiten van Soapbox Science Brussels, kunt u een klacht indienen naar de organisatoren van Soapbox Science Brussels

Per e-mail:

klachten-plaintes-as@oma.be

Per post:

Koninklijke Sterrenwacht van België
T.a.v. De heer Michel Hanjoul
Klachtencoördinator
Ringlaan 3
1180 Ukkel

Uw klacht zal echter strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Ontvankelijkheid van klachten

Een klacht dient te worden ingediend binnen de 30 kalenderdagen na de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Een klacht die na deze termijn wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen.

Op welke wijze wordt een klacht behandeld?

Na registratie van uw klacht en onderzoek van ontvankelijkheid door de klachtencoördinator ontvangt u een bevestiging van de ontvangst van uw klacht.
Uw klacht wordt doorgestuurd naar de bevoegde diensten en personen die uw klacht inhoudelijk zullen onderzoeken. De Koninklijke Sterrenwacht van België tracht klachten te beantwoorden binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst. U ontvangt een gemotiveerd antwoord per e-mail of per brief.

Federale Ombudsman

Mocht de eerstelijnsklachtenbehandeling u ondanks onze inspanningen geen voldoening schenken, dan kan u zich wenden tot de Federale Ombudsman, Leuvenseweg 48 bus 6 , 1000 Brussel.